Realizační tým

Vytvoření odborného textu: Mgr. Věra Pavličková

Odborná supervize pro neslyšící: Josef Sergej Bovkun

Odborná konzultace: Mgr. Jaromír Pléha

Překlad textů do českého znakového jazyka: Monika Goldefusová

Tvorba, sběr a výběr ilustrací: Mgr. Eva Henkrichová

Korektura překladu do českého znakového jazyka, finální jazyková korektura: Mgr. Klára Herčíková

Koordinace realizačního týmu: Mgr. Milena Čámková

Kompletování publikace k tisku a online publikace: Lucie Petráňová

Představíme Vám náš tým:

Josef Sergej Bovkun

NÁZEV

Vystudoval střední pedagogickou školu v Hradci Králové. Pracuje jako učitel v mateřské škole Výmolova, moderátor zpráv ve znakovém jazyce v České televizi a figurant. Je místopředsedou Futsalu pro STK F. Mezi jeho koníčky patří počítač, filmy a odpočívání. V Ulicentru patří mezi jeho hlavní náplň práce překlady do znakového jazyka.

Mgr. Milena Čámková

NÁZEV

Vystudovala Pedagogickou fa­kul­tu UHK v Hradci Králové, obor Výchovná práce ve spe­ciál­ních zařízeních (se zaměřením na psychopedii a etopedii) a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika (se specializací logopedie, surdopedie a dramatická výchova). Pracuje jako klinický logoped. Je řešitelkou řady vzdělávacích a kulturních projektů. V Ulicentru pracuje jako koordinátor a projektový manažer.

Monika Goldefusová

NÁZEV

Studentka Střední školy pro sluchově postižené Výmolova oboru: Asistent zubního technika. Má mnoho aktivit a úspěchů ve škole i mimo ni. Dlouhodobě členka MTD.

Mgr. Eva Henkrichová

NÁZEV

Narodila se v Praze, chodila do ZŠ Košík, posléze absolvovala 4leté Gymnazium pro sluchově postiženou mládež v Ječné. Po maturitě studovala PedFMU v Brně obor Speciální pedagogoika a výtvarná výchova. Po ukončení studia studovala na FF UK v Praze obor ČNES, kterou již nedostudovala. V současné době pracuje na ZŠ pro sluchově postižené v Praze 5 Výmolova, jako pedagog.

Mgr. Klára Herčíková

NÁZEV

Absolventka oboru Český jazyk a literatura na Univerzitě J. E. Purkyně, lektorka fitness a street dance. Na škole Výmolova pracovala tři roky jako pedagog. V současné době působí rovněž jako tlumočnice znakového jazyka.
Je členkou občanského sdružení Zavři uši a spoluautorka a realizátorka projektu DeafDance. Spolupracuje na akcích a projektech pro sluchově postiženě. Absolvovala půlroční studentský pobyt v Estonsku.
V Ulicentru má na starosti koordinaci kurzů a dalších aktivit.

Mgr. Věra Pavlíčková

NÁZEV

ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova. Má bohaté zkušenosti se vzděláváním sluchově postižených žáků a vedením různých projektů.

Lucie Petráňová

Lucie Petráňová

Studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících. Je autorkou loga oboru a Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. V současné době pracuje jako letuška u Českých aerolinií a.s.

Mgr. Jaromír Pléha

Odborník na problematiku sexuální výchovy a zneužívání mladistvých. Dlouholetá praxe u policie ČR.