Realizační tým

Vytvoření odborného textu: Mgr. Věra Pavličková

Odborná supervize pro neslyšící: Josef Sergej Bovkun

Odborná konzultace: Mgr. Jaromír Pléha

Překlad textů do českého znakového jazyka: Monika Goldefusová

Tvorba, sběr a výběr ilustrací: Mgr. Eva Henkrichová

Les hommes viennent avec le fait que et votre corps et l’installation de traitement choisie doit être les deux. Attention aux pharmacies qui prétendent offrir Vardenafil livraison gratuite en 24hr. Les considérations à prendre en compte avant de pharmaciebe.com/acheter-levitra-original-20mg-en-ligne/ prendre ce médicament ou selon la Food and Drug Administration.

Korektura překladu do českého znakového jazyka, finální jazyková korektura: Mgr. Klára Herčíková

Koordinace realizačního týmu: Mgr. Milena Čámková

Kompletování publikace k tisku a online publikace: Lucie Petráňová

Představíme Vám náš tým:

Josef Sergej Bovkun

NÁZEV

Vystudoval střední pedagogickou školu v Hradci Králové. Pracuje jako učitel v mateřské škole Výmolova, moderátor zpráv ve znakovém jazyce v České televizi a figurant. Je místopředsedou Futsalu pro STK F. Mezi jeho koníčky patří počítač, filmy a odpočívání. V Ulicentru patří mezi jeho hlavní náplň práce překlady do znakového jazyka.

Mgr. Milena Čámková

NÁZEV

Vystudovala Pedagogickou fa­kul­tu UHK v Hradci Králové, obor Výchovná práce ve spe­ciál­ních zařízeních (se zaměřením na psychopedii a etopedii) a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika (se specializací logopedie, surdopedie a dramatická výchova). Pracuje jako klinický logoped. Je řešitelkou řady vzdělávacích a kulturních projektů. V Ulicentru pracuje jako koordinátor a projektový manažer.

Monika Goldefusová

NÁZEV

Studentka Střední školy pro sluchově postižené Výmolova oboru: Asistent zubního technika. Má mnoho aktivit a úspěchů ve škole i mimo ni. Dlouhodobě členka MTD.

Mgr. Eva Henkrichová

NÁZEV

Narodila se v Praze, chodila do ZŠ Košík, posléze absolvovala 4leté Gymnazium pro sluchově postiženou mládež v Ječné. Po maturitě studovala PedFMU v Brně obor Speciální pedagogoika a výtvarná výchova. Po ukončení studia studovala na FF UK v Praze obor ČNES, kterou již nedostudovala. V současné době pracuje na ZŠ pro sluchově postižené v Praze 5 Výmolova, jako pedagog.

Mgr. Klára Herčíková

NÁZEV

Absolventka oboru Český jazyk a literatura na Univerzitě J. E. Purkyně, lektorka fitness a street dance. Na škole Výmolova pracovala tři roky jako pedagog. V současné době působí rovněž jako tlumočnice znakového jazyka.
Je členkou občanského sdružení Zavři uši a spoluautorka a realizátorka projektu DeafDance. Spolupracuje na akcích a projektech pro sluchově postiženě. Absolvovala půlroční studentský pobyt v Estonsku.
V Ulicentru má na starosti koordinaci kurzů a dalších aktivit.

Mgr. Věra Pavlíčková

NÁZEV

ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova. Má bohaté zkušenosti se vzděláváním sluchově postižených žáků a vedením různých projektů.

Lucie Petráňová

Lucie Petráňová

Studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících. Je autorkou loga oboru a Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. V současné době pracuje jako letuška u Českých aerolinií a.s.

Mgr. Jaromír Pléha

Odborník na problematiku sexuální výchovy a zneužívání mladistvých. Dlouholetá praxe u policie ČR.