Česko

[youtube]http://youtu.be/Jjc8aDmmG44[/youtube]

V minulém školním roce jsme se učili o naší zemi. Naše republika leží ve střední Evropě. Na severu sousedí s Polskem, na východě
se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Od jihozápadu až
k severozápadu sousedíme s Německem.

ČR sousední státy
 

[youtube]http://youtu.be/fPiHSpVh9oU[/youtube]

Česko je složeno ze tří historických zemí. Historické země jsou Čechy, Morava a Slezsko. V našem státním znaku jsou tři zemské znaky.

ČR historické země
 

[youtube]http://youtu.be/-pFVnr0kOuE[/youtube]

Hlavním městem České republiky je Praha. Praha je největší město
v České republice.
V Praze pracuje prezident, vláda a parlament. V Praze jsou sídla důležitých úřadů a firem.

Praha
 

[youtube]http://youtu.be/0oWLr-dHDU0[/youtube]

V Praze je mnoho historických památek. Mezi nejznámější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Vyšehrad, Národní divadlo, Národní muzeum, Staroměstské náměstí a Židovské město.