Vesmír

YouTube Preview Image

Když se v noci díváme na oblohu, vidíme Měsíc a hvězdy. To je vesmír.

obloha hvezdy

YouTube Preview Image

Naše Země je také ve vesmíru. Naše Země je planeta. Planety jsou vesmírná tělesa kulovitého tvaru. Planety obíhají okolo hvězdy. Hvězda je kulovité vesmírné těleso, stojí na místě a září vlastním světlem.

Dříve lidé vesmír neznali. Dnes vesmír teprve poznáváme. Do vesmíru posíláme družice a sondy. Vesmír sledují velké dalekohledy. Některé státy posílají do vesmíru kosmické lodě.

raketadiscovery

druzice