Domov a stát

YouTube Preview Image

Naše domovy chrání náš stát. Náš stát se jmenuje Česká republika. Název (jméno) našeho státu se zkracuje na Česko.

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

Stát je důležitý. Stát platí (dává peníze) policii, hasičům, záchranářům a nemocnicím, školám a mnoha jiným organizacím. Stát pomáhá postiženým lidem a lidem bez práce.

 

 

 

 

 

 
 
 

YouTube Preview Image

Lidé, kteří žijí v Česku, jsou občané České republiky. Česká republika je náš společný domov. Je to naše vlast.

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

Vlastivěda je učení o naší vlasti.