Řeky a vodní toky

YouTube Preview Image

Řeky pramení v horách. Pramen řeky vytéká ze země. Řeka je na začátku malá. Na horách teče voda rychle (bystře) po kamenech z kopce dolů. Říkáme, že na horách jsou horské bystřiny. Řeka může mít více pramenů. Do řeky se postupně vlévají (přitékají) další řeky nebo potoky (přítoky). Řeka je větší a širší, voda teče pomaleji. Některé řeky končí (ústí) v jiné řece, jiné řeky ústí až do moře.

pramen

pramen

reky do more

ústí řeky do moře

YouTube Preview Image

Naše nejdelší řeka je Vltava. Vltava protéká Prahou a mnoha jinými českými městy. U Mělníka se Vltava vlévá do Labe. Místo, kde se spojí dvě řeky do jedné, se jmenuje soutok. U Mělníka je soutok Vltavy a Labe.
Labe je naše největší řeka. Pramení v Krkonoších, protéká Českem a Německem a vlévá se (ústí) do Severního moře. V Německu se Labe jmenuje Elbe.

YouTube Preview Image

Na Moravě jsou dvě veliké řeky, Morava a Odra. Morava se vlévá (ústí) do Dunaje. Odra teče přes Polsko a vlévá se (ústí) do Baltského moře.

umori

úmoří

Something else that you ought to consider when you’re considering how to write Is it Legal to Pay Someone to Write a Paper an article is your own time limits.