Slovníček – Rakousko

YouTube Preview Image

1. Rakousko – Uhersko

2. spolková země

3. federativní (federace)

4. Organizace spojených národů

5. středisko

6. centrum

7. zemědělství

8. průmysl