C, Č

YouTube Preview Image

celý den – doba od rána až do večera

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

červená – barva jakou mají rty