D

YouTube Preview Image

dědeček – táta mého táty nebo mámy

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

diplom – písemné osvědčení o absolvování soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

divadlo – dům, kde herci hrají hru, např. pohádku

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

dlouhý – opak krátký

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

dnes – tento den

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

doktor – pán, který léčí nemocné

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

dolů – směr, opak nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

dopis – písemné sdělení pro nějakou osobu, je tam napsáno, pro koho to je

 

 

 

 

 

 

 
 

YouTube Preview Image

drak – hračka vyrobená z papíru, pouští se na podzim

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

drak – pohádková postava, velký ještěr a má několik hlav