Produkce

[youtube]http://youtu.be/HFt98ittljI[/youtube]

Když je vše připraveno, můžeme začít natáčet! Při natáčení vytvoříš se svými přáteli filmový štáb – tedy tým, složený z jednotlivých filmových profesí. Filmový štáb velkých filmů může obsahovat i desítky a stovky lidí. Tobě ale postačí základní složení filmového štábu – režisér, kameraman, produkční (vedoucí výroby), zvukař, osvětlovač a asistent režie.

obrázek

 

 

 

[youtube]http://youtu.be/yTYPjxQwrFI[/youtube]

Členové štábu a herci jsou přítomni na place – tak se ve filmařské mluvě označuje místo, kde se film v ten daný moment natáčí. Podle scénáře připravíme scénu, kterou budeme točit – kameraman nastaví kameru a připraví záběr, osvětlovač umístí správně světla, zvukař zkontroluje zvuk, zda ho nic neruší, herci si zkusí svůj part – co budou říkat a co při tom budou dělat. Vše řídí a znovu kontroluje režisér. Když jsou členové štábu i herci připraveni, režisér vydá pokyn, aby se všichni ztišili a soustředili. Nejčastěji větou: „Ticho, prosím!“ (Při natáčení musí být absolutní klid, jediní, kdo mluví, jsou herci, kteří odříkávají text ze scénáře.) Pozor: Všichni členové štábu musí stát nebo se pohybovat ZA kamerou, aby NIKDO nepřekážel kameramanovi v záběru. Následně režisér vydá pokyn kameramanovi, aby začal natáčet, zvoláním „Kamera!“ Kameraman odpoví „Kamera jede.“ Pár vteřin na to, zvolá opět režisér „Akce!“ A jedeme naostro. Herci se dají do pohybu, natočí se připravená scéna. Když je vše hotovo, vykřikne režisér „Stop!“ Pokud není spokojený, natáčí se daná scéna znovu. Pokud proběhlo vše v pořádku, jde se připravit scéna další. Jednotlivé scény ze scénáře se mohou točit na přeskáčku. K sobě se pak ve správném pořadí přiřazují během hlavní části postprodukce – střihu.

 

 

[youtube]http://youtu.be/LAzjoi3YZy8[/youtube]

Natáčení může zabrat několik dní, u náročných a nákladných filmů nebo seriálů může ale natáčení s přestávkami trvat i rok a déle.

Užitečný typ : Při natáčení by měl mít každý člen štábu svůj vlastní scénář.