Slovníček – Moravskoslezský kraj

YouTube Preview Image

1. strojírenská továrna

2. válcovna

3. znečištěný vzduch

4. automobilka

5. varhany