Slovníček – Středočeský kraj

YouTube Preview Image

1. výroba

2. vyrábět

3. těžba

4. těžit

5. ocel

6. uhlí

7. uran

8. lázně

9. chemická továrna

10. skanzen