Glóbus

YouTube Preview Image

Glóbus je model Země. Na glóbu jsou zakresleny pevniny a oceány. Pevnina jsou pohoří, vrchoviny, pahorkatiny a nížiny. Nejdříve byla jedna pevnina . Později se rozpadla. Vznikly světadíly.

pangea

Pangea