L

YouTube Preview Image

letí – pohybuje se ve vzduchu (například letadlo)

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

líbí se – to je hezké, to se mi líbí

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

louka – velká plocha, kde roste tráva a květiny, např. louka u lesa

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

lyže – dlouhá prkna, jezdí se na nich na sněhu

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

lžíce – to, čím jíme např. polévku