Slovníček – mapa ČR

YouTube Preview Image

1. mapa

2. plán

3. povrch

4. atlas

5. měřítko

6. nadmořská výška

7. světové strany

8. východ

9. západ

10. sever

11. jih

12. kompas