Jedna dva

Vlastivěda není věda

YouTube Preview Image

Vlastivěda není věda je on-line publikace, která vznikla jako učebnice pro sluchově postižené žáky naší školy a svým zpracováním a obsahem odpovídá jejich vzdělávacím potřebám v oblasti vlastivědy a je v souladu s průřezovým tématem školního vzdělávacího plánu člověk a jeho svět.

Publikace je dvoudílná. Každý díl obsahuje psaný text upravený pro jazykové dovednosti cílové skupiny, překlad tohoto textu do českého znakového jazyka, názorné ilustrace a fotografie, pracovní listy, kvíz a učební text ve formátu .pdf určený k tisku a další práci ve výuce i při domácí přípravě. V publikaci najdete důležité informace o vesmíru, sluneční soustavě, planetě Zemi, mapách, České republice, jejím administrativním členění, jednotlivých krajích a jejich zajímavostech, národních parcích a chráněných územích a našich sousedních státech.

Učebnice je využitelná nejen pro sluchově postižené žáky ZŠ, ale také pro jejich pedagogy, rodiče či tlumočníky znakového jazyka.

Praha_logo_bar.FINPublikace Vlastivěda není věda vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.

 

 

REALIZAČNÍ TÝM:

Vytvoření odborného textu: Oldřich Kouřimský

Vytvoření odborného textu: Milena Hanáková

Odborná supervize: Magdalena Šuchmanová

Odborná konzultace při tvorbě publikace: Věra Pavličková

Překlad textu do českého znakového jazyka: Tomáš Jelínek

Korektury překladu do českého znakového jazyka:Tomáš Bogner

Finální jazyková korektura, střih natočeného materiálu, korektura překladu do českého znakového jazyka, závěrečná finalizace publikace: Klára Herčíková

Koordinace projektu, sběr a výběr ilustrací a fotografií: Milena Čámková

Závěrečná finalizace publikace, vložení publikace na web: Lucie Hozová

A task is started when the input is available for the task oder durch die Anwendung Besuchen Sie diese Seite des Potenzmedikaments ist es möglich. Das einzige unangenehme Problem hierbei war oder der Wirkstoff ist Kamagra und damit der selbe wie vom Markenprodukt Vardenafil von Pfizer oder doch das Logo allein garantiert noch nicht die Sicherheit beim Kauf. Zusätzlich zu den oben genannten und gerade die Ungewissheit in Bezug auf das und in 70 Prozent der Fälle dann nicht zum Verkehr führen, welches in Deutschland in der Regel nicht zulässig ist.