Země

YouTube Preview Image

Naše Země je veliká. Abychom ji mohli pozorovat, museli bychom letět do vesmíru a pozorovat ji z výšky. Pro pozorování a učení používáme model naší Země. Model Země se nazývá glóbus.

globus

YouTube Preview Image

Naše Země je kulatá. Proto požíváme také název zeměkoule. Na pólech je mírně zploštělá (plochá). Země se otáčí okolo své osy. Osa je přímka mezi dvěma póly.

earth