Poledníky a rovnoběžky

YouTube Preview Image

Abychom se na mapě vyznali, pomáháme si poledníky a rovnoběžkami. Poledníky a rovnoběžky jsou vymyšlené čáry. Tvoří zeměpisnou síť. Podle poledníků a rovnoběžek můžeme určit polohu (místo) na Zemi.

Poledníky jsou pomyslné (vymyšlené) čáry, které prochází dvěma póly. Poledníky mají čísla. Čísla jsou stupně. Nultý poledník rozděluje Zeměkouli na dvě polokoule – západní polokoule a východní polokoule.

poledniky

YouTube Preview Image

Podle poledníků se určují časová pásma. Místa, která leží v různých časových pásmech, mají různý čas. Například v Praze je jiný čas než v New Yorku. Od nultého poledníku na východ čas přičítáme. Od nultého poledníku na západ čas odečítáme.

casova pasma

YouTube Preview Image

Všechny poledníky jsou stejně dlouhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

Rovnoběžky jsou pomyslné (vymyšlené) čáry, které jsou kolmé na poledníky. Rovnoběžky mají také čísla (stupně). Hlavní rovnoběžka je nejdelší a jmenuje se rovník. Rovník měří 40 075 km. Rovník také rozděluje zeměkouli na dvě polokoule – jižní polokoule a severní polokoule.

polokoule

YouTube Preview Image

Rovnoběžky jsou různě dlouhé.

Podle rovnoběžek jsou rozmístěné podnebné (klimatické) pásy.

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

Podle rovnoběžek se měří zeměpisná šířka, podle poledníků zeměpisná délka.

Tak můžeme určit například místo lodě, která potřebuje pomoc. Podobně určujeme jakékoliv místo na Zemi.
Například naše škola má zeměpisnou šířku a délku:
50°3’24” N
14°23’35” E