Slovníček – opakování

YouTube Preview Image

1. republika

2. prezident

3. vláda

4. parlament

5. sídlo