Atlas a mapy

YouTube Preview Image

Atlas je kniha map. V atlase jsou mapy. Jsou různé typy map podle toho, co je v nich zobrazeno.