Dětský den

detsky_den

YouTube Preview Image

Je 1. června a ve škole je dětský den. Děti soutěží. Plní různé úkoly, za které dostanou odměnu. Potom si hrají, např. fotbal, skáčou na trampolíně. Každý podle toho, co chce.

 

Dnes si ve škole hrajeme. Neučíme se.
Máme 5 úkolů.
Filip hází míč do koše.
Jana nese vodu na lžíci.
Já skáču v pytli.
„Pozor, padám!“ volám.
Filip se směje.
Pepa hraje kuželky.
Lucie fouká míček do košíku.
Potom nám paní ředitelka dává diplom a bonbony.

 
 

Překladový slovník

 

YouTube Preview Image

dnes

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

lžíce

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

pytel

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

pozor

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

padá

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

směje se

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

kuželky

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

nám

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

paní ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

diplom

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

bonbon

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Výkladový slovník

 

YouTube Preview Image

dnes – tento den

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

lžíce – to, čím jíme např. polévku

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

pytel – látkový obal, do kterého dáváme různé materiály, např. brambory, písek…

 

 

 

 

 

 

 
 

YouTube Preview Image

pozor – soustřeď se, nebezpečí!

 

 

 

 

 

 

 
 

YouTube Preview Image

padá – klesá k zemi

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

směje se – je veselý a projeví to úsměvem

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

kuželky – hra s devíti figurkami, které mají tvar kužele s krčkem a hlavičkou

 

 

 

 

 

 

 
 

YouTube Preview Image

nám – naší skupině

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

paní ředitelka – hlava školy, vede celou školu

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

diplom – písemné osvědčení o absolvování soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

bonbon – malá sladkost, kterou v puse cucáme