Mapa ČR

YouTube Preview Image

Mapa je zmenšený obraz povrchu Země. Jsou různé mapy. Některé mapy zakreslují povrch – řeky, nížiny, vrchoviny, pohoří atd.