Střídání dne a noci

YouTube Preview Image

Země se otáčí okolo své osy. Země se otočí jednou za 24 hodin. To je jeden den. Jeden den je jedno otočení Země. Na planetu Zemi dopadá světlo ze Slunce. Tam, kam dopadá světlo, je den. Kam světlo nedopadá, je tma – noc. Tak se střídá den a noc.

rovnobezky

YouTube Preview Image

Země se otáčí okolo své osy a zároveň obíhá okolo Slunce.

zeme kolem slunce
 
 

YouTube Preview Image

Země oběhne Slunce přibližně za 365 dní a 6 hodin. To je jeden rok. Země oběhne Slunce za jeden rok. Jednou za čtyři roky je přestupný rok. Přestupný rok má 366 dní. V tomto roce má únor 29 dnů