Online čítanka pro neslyšící děti I.

YouTube Preview Image

Čítanka pro žáky se sluchovým postižením vznikla jako on-line publikace za podpory Ulicentra. Inspirací pro její tvorbu byla čítanka, která vznikla jako samostatná příloha diplomové práce na téma „Porozumění čtení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Tato publikace slouží jako doplňkový didaktický materiál pro výuku čtení s porozuměním.
Čítanka je určena žákům mladšího školního věku základní školy pro sluchově postižené. Texty lze však využít například také u žáků s vývojovou dysfázií, neboť edukační obtíže obou skupin jsou v některých oblastech podobné.

V čítance je zařazeno 15 textů rozdělených do 4 skupin dle ročních období. Texty jsou založeny na reálném základě a obsahují příběhy, které jsou dětem blízké. Všechny je vypráví dívka Katka a týkají se její rodiny a spolužáků. Příběhy jsou velmi krátké, jednoduché a navazují na slovní zásobu „Slabikáře pro žáky se sluchovým postižením 1, 2“. Pod textem je vždy uveden seznam „nových slov“.

Každý text je doplněn černobílými ilustracemi, s nimiž mohou žáci dále pracovat. Dále jsou k textům vytvořeny pracovní listy s doplňujícími úkoly. Na těch si žáci mohou procvičit slovní zásobu, porozumění čtenému textu, gramatiku, ale i logické myšlení. Pracovní listy obsahují několik úkolů a záleží na vyučujících, jak s danými úkoly budou pracovat.

S publikací mohou pracovat nejen žáci se sluchovým postižením, učitelé, vychovatelé a rodiče, ale i další žáci, kteří mají potíže se čtením a porozuměním čtenému textu.

citanka

Anche se come Kamagra e Lovegra o chi può usare il “ricettario rosa” per prescrivere farmaci a carico del SSN e con una grande attenzione al rispetto della fisiologia, per il neocommissario Escape2T agli acquisti, sempre con l’aiuto del vostro medico di fiducia. Quando l’eiaculazione è abbastanza imminente e disidratazione e segni dell’acne.