Ochrana přírody

YouTube Preview Image

Naše republika je krásná. Je zde mnoho pohoří, řek, rybníků a lesů. Naše příroda je rozmanitá. Přírodu musíme chránit. Mnoho rostlin a živočichů je v ohrožení (nebezpečí).
Některým rostlinám a živočichům hrozí nebezpečí, protože je špinavý vzduch. Někdy ohrožuje živočichy a rostliny továrna nebo stavba silnice.
Nechceme zničenou přírodu, a proto musíme přírodu chránit.