Sexuální výchova pro neslyšící děti

YouTube Preview Image

On-line publikace Sexuální výchova pro neslyšící děti svých zpracováním a obsahem odpovídá vzdělávacím potřebám sluchově postižených žáků základní školy v oblasti sexuální výchovy a průřezového tématu školního vzdělávacího programu člověk a jeho tělo.

Publikace obsahuje psaný text upravený pro jazykové dovednosti žáků základní školy, překlad tohoto textu do českého znakového jazyka, názorné ilustrace, překladový slovník do českého znakového jazyka a učební text ve formátu .pdf určený k tisku a další práci ve výuce.

Malé čtenáře provází publikací neslyšící sourozenci, kteří žáky seznamují se svou rodinou, kamarády, okolním světem a především začínající pubertou.

Publikace je svým zpracováním využitelná nejen pro neslyšící žáky základní školy, ale také pro jejich pedagogy, rodiče či tlumočníky českého znakového jazyka v oblasti sexuální výchovy a zdravovědy.

Tato publikace vznikla díky podpoře Ministerstva zdravotnictví České republiky.