Lidská sídla

online pokies

YouTube Preview Image

V České republice žije přes deset miliónů obyvatel.
Lidé žijí ve městě nebo na vesnici.

mesto centrum

město

vesnice a

vesnice