Vlastivěda není věda II

[youtube]http://youtu.be/2lBcegoomeg[/youtube]

Vlastivěda není věda je on-line publikace, která vznikla jako učebnice pro sluchově postižené žáky naší školy a svým zpracováním a obsahem odpovídá jejich vzdělávacím potřebám v oblasti vlastivědy a je v souladu s průřezovým tématem školního vzdělávacího plánu člověk a jeho svět.

Publikace je dvoudílná. Každý díl obsahuje psaný text upravený pro jazykové dovednosti cílové skupiny, překlad tohoto textu do českého znakového jazyka, názorné ilustrace a fotografie, pracovní listy, kvíz a učební text ve formátu .pdf určený k tisku a další práci ve výuce i při domácí přípravě. V publikaci najdete důležité informace o vesmíru, sluneční soustavě, planetě Zemi, mapách, České republice, jejím administrativním členění, jednotlivých krajích a jejich zajímavostech, národních parcích a chráněných územích a našich sousedních státech.

Učebnice je využitelná nejen pro sluchově postižené žáky ZŠ, ale také pro jejich pedagogy, rodiče či tlumočníky znakového jazyka.

Praha_logo_bar.FINPublikace Vlastivěda není věda vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.

 

 

REALIZAČNÍ TÝM:

Vytvoření odborného textu: Oldřich Kouřimský

Vytvoření odborného textu: Milena Hanáková

Odborná supervize: Magdalena Šuchmanová

Odborná konzultace při tvorbě publikace: Věra Pavličková

Překlad textu do českého znakového jazyka: Tomáš Jelínek

Korektury překladu do českého znakového jazyka:Tomáš Bogner

Finální jazyková korektura, střih natočeného materiálu, korektura překladu do českého znakového jazyka, závěrečná finalizace publikace: Klára Herčíková

Koordinace projektu, sběr a výběr ilustrací a fotografií: Milena Čámková

Závěrečná finalizace publikace, vložení publikace na web: Lucie Hozová