Slovníček – národní parky

YouTube Preview Image

1. ohrožení

2. plašit zvěř

3. rozdělat oheň

4. vzniknout požár

5. neničit

6. neporušená příroda

7. chráněné území

8. Národní park

9. lesní plody