Přehrady a rybníky

YouTube Preview Image

Na některých řekách jsou postavené přehrady. Přehrady slouží k odpočinku, k získávání pitné vody a k výrobě elektřiny. Přehrady jsou důležitá ochrana před povodněmi. V přehradě se zachytí velké množství vody.

prehrada

YouTube Preview Image

Malá řeka je potok. Na potocích lidé staví rybníky. V rybnících se chovají ryby. Stejně jako přehrady slouží rybníky k odpočinku. Rybníky také chrání před povodněmi. Na některých rybnících jsou malé vodní elektrárny.
rybnik b