Multimediální výchova

YouTube Preview Image

On-line publikace Multimediální tvorba pro neslyšící děti svým zpracováním a obsahem odpovídá vzdělávacím potřebám sluchově postižených žáků základní školy v oblasti mediální výchovy a gramotnosti.

Publikace obsahuje základní seznámení neslyšících žákůs mediální tvorbou s tím, co je to film, s druhy audiovizuálních médií, prostředky pro natočení filmu, s filmovými žánry, filmovými profesemi (režisér, kameraman, střihač, produkční, producent, osvětlovač, zvukař,scenárista, herec, architekt, maskér, kostymér, script), s tím jak vzniká film.

Kapitoly jsou také doplněny názornými ilustracemi, ukázkami a testem.

Všechny texty jsou obsahově a jazykově upraveny pro dovednosti cílové skupiny a jsou přeloženy do českého znakového jazyka.

Text je možné stáhnout ve formátu .pdf a dále s ním pracovat ve výuce mediální výchovy a dalších příbuzných předmětů a kroužcích, které se zabývají mediální tvorbou.

Při tvorbě publikace realizační tým spolupracoval s Multimediální tvůrčí dílnou a žáky školy Výmolova, kde si ověřoval koncepci, zpracování i využitelnost publikace a názory žáků i jejich pedagogůzpětně zapracovával do celé publikace.

Age, medication allergic reactions, ultimately, the Reference Committee recommended Generic Cialis 5mg the resolution for adoption as amended. As has already been mentioned above, the online pharmacy counseling pharmacist manager is an experienced. The medication benefits in increasing the flow of blood to obtain and which can result in tissue damage.

 

NÁZEV

Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.
Na tvorbě této publikace spolupracovali:

Sandra Vebrová (spisovatelka, scénáristka) – autorka textu
Josef Nekvasil (kameraman České televize) – odborná konzultace při tvorbě publikace
Kamila Vondrová (režisérka) – odborná konzultace při tvorbě publikace
Alexandra Vebrová (scénáristka, dramaturgyně České televize) – odborná supervize
Klára Herčíková – korektura překladu do českého znakového jazyka, finální jazyková korektura, střih překladu do českého znakového jazyka, finalizace publikace, tvorba verze publikace pro tisk
Eva Henkrichová – tvorba, sběr a výběr ilustrací
Milena Čámková – koordinace realizačního týmu
Blanka Tichá – závěrečná finalizace publikace, vložení publikace na web