Multimediální výchova

YouTube Preview Image

On-line publikace Multimediální tvorba pro neslyšící děti svým zpracováním a obsahem odpovídá vzdělávacím potřebám sluchově postižených žáků základní školy v oblasti mediální výchovy a gramotnosti.

Publikace obsahuje základní seznámení neslyšících žákůs mediální tvorbou s tím, co je to film, s druhy audiovizuálních médií, prostředky pro natočení filmu, s filmovými žánry, filmovými profesemi (režisér, kameraman, střihač, produkční, producent, osvětlovač, zvukař,scenárista, herec, architekt, maskér, kostymér, script), s tím jak vzniká film.

Kapitoly jsou také doplněny názornými ilustracemi, ukázkami a testem.

Všechny texty jsou obsahově a jazykově upraveny pro dovednosti cílové skupiny a jsou přeloženy do českého znakového jazyka.

Text je možné stáhnout ve formátu .pdf a dále s ním pracovat ve výuce mediální výchovy a dalších příbuzných předmětů a kroužcích, které se zabývají mediální tvorbou.

Při tvorbě publikace realizační tým spolupracoval s Multimediální tvůrčí dílnou a žáky školy Výmolova, kde si ověřoval koncepci, zpracování i využitelnost publikace a názory žáků i jejich pedagogůzpětně zapracovával do celé publikace.

 

NÁZEV

Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.
Na tvorbě této publikace spolupracovali:

Sandra Vebrová (spisovatelka, scénáristka) – autorka textu
Josef Nekvasil (kameraman České televize) – odborná konzultace při tvorbě publikace
Kamila Vondrová (režisérka) – odborná konzultace při tvorbě publikace
Alexandra Vebrová (scénáristka, dramaturgyně České televize) – odborná supervize
Klára Herčíková – korektura překladu do českého znakového jazyka, finální jazyková korektura, střih překladu do českého znakového jazyka, finalizace publikace, tvorba verze publikace pro tisk
Eva Henkrichová – tvorba, sběr a výběr ilustrací
Milena Čámková – koordinace realizačního týmu
Blanka Tichá – závěrečná finalizace publikace, vložení publikace na web