Vzájemná tolerance a respekt

[youtube]http://youtu.be/Ie18T7zOdJc[/youtube]

Oblast střední Evropy zažila v minulosti mnoho válek. Největší byly první a druhá světová válka. Ještě dnes je mezi lidmi mnoho bolesti a smutku. Je důležité zachovávat mír a přátelství.
Dnes je naše republika společně s našimi sousedy členem Evropské unie. Máme společné zákony a podobné předpisy. Hranice zůstaly jen na mapě. Můžeme volně cestovat a obchodovat. V Evropě je mnoho let mír.

 

 

 

 
 
 

[youtube]http://youtu.be/oHJe-IMw8Hw[/youtube]

Některé zvyky a tradice máme společné nebo podobné. Jiné zvyky máme odlišné. K zachování klidu, míru a přátelství je potřeba respektovat tradice a zvyky druhých.