N

YouTube Preview Image

na babu – hra na honěnou, jeden chytá ostatní děti a předává mu „babu“

 

 

 

 

 

 

 
 

YouTube Preview Image

na shledanou – pozdrav, když se loučíme

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

nádraží – místo, kam přijíždějí a odkud odjíždějí vlaky nebo autobusy

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview Image

nám – naší skupině