Tolerance a respekt v ČR

[youtube]http://youtu.be/e_ZXxaZfqfQ[/youtube]

V České republice žijí Poláci, Slováci i Němci. Jsou to buď cizinci, nebo potomci cizinců. Mnozí mluví dobře česky. Jsou občané České republiky. Jiní cizinci přijíždějí do Česka. Někteří cizinci u nás zůstávají a chtějí zde žít. Cizinci, kteří žijí trvale v České republice, mají stejná práva jako všichni občané ČR. Mají své kluby a zachovávají své zvyky. Češi, kteří žijí v zahraničí, tam mají také své spolky a kluby.