Sexuální zneužívání

YouTube Preview Image

A ještě mám jednu věc, na kterou si musíme dát všichni pozor. Nemusí se týkat přímo nás, ale může jít o naše vrstevníky (kamarády stejného věku), jejich sourozence, známé apod. Prostě si všímejme svého okolí. Jedná se o sexuální zneužívání, fyzické týrání a dětskou pornografii.

sex. zneuziti

YouTube Preview Image

Zkušenost se sexuálním zneužíváním v dětství uvádí asi 6% mužů a 9% žen. Ve většině případů nešlo o klasický pohlavní styk, ale i tak většina zneužívaných pociťuje trauma (nepříjemný zážitek, který porušuje duševní rovnováhu, může se projevovat různými poruchami spánku, neklidem, problémem s navazováním vztahů) i v dospělosti.
Děti bývají sexuálně zneužívány některým s rodičů, vzdálenějším příbuzným i starším sourozencem nebo známým rodiny.