Slovníček – tolerance a respekt

YouTube Preview Image

1. tolerance

2. respekt

3. minulost

4. válka

5. zachovávat mír

6. Evropská unie