Slovníček – vodstvo

YouTube Preview Image

 1. řeka

 2. potok

 3. bystřina

 4. pramen

 5. přitékat

 6. vtékat

 7. ústit

 8. přítok

 9. soutok

 10. přehrada

 11. rybník

 12. elektrárna

 13. pitná voda

 14. povodeň