Slovníček – mapy

YouTube Preview Image

1. atlas

2. obecně zeměpisná mapa

3. politická mapa

4. tematická mapa

5. turistická mapa