Slovníček – Polsko

YouTube Preview Image

1. zničený

2. trpět

3. Žid

4. bývalý

5. univerzita

6. pramení

7. protéká

8. vlévá se

9. loděnice

10. přístav

11. zaoceánská loď

12. zemědělství