Kameraman

[youtube]http://youtu.be/BVjjXltvUh0[/youtube]

Kameraman – zodpovídá za obraz filmu. Spolu s režisérem vymýšlejí, jak podle scénáře natočí jednotlivé scény, z jakého úhlu se bude natáčet, jaké bude osvětlení, kde bude stát kamera. Stejně jako fotograf dělá fotografie, kameraman dělá záběry (záběr – se říká proto, že kamerou zabere předmět, krajinu, člověka…)

obrázek